Derneğimizin resmen tanımış olduğu ve soy kütükleri tutulup, ıslah çalışması yapılacak olan köpek ırklarımız şunlardır :


  1. Akbaş Çoban Köpeği
  2. Kangal Çoban Köpeği
  3. Boz Çoban köpeği
  4. Malaklı Çoban Köpeği
  5. Karadeniz Çoban Köpeği
  6. Türk Tazısı
  7. Türk Palisi

“WAD TURKEY” Derneği Resmi Web Sitesidir.

Dünya Anadolu köpek ırkları ve kinoloji derneği ( WAD )resmi açıklamasıdır :
Ülkemizin milli değerlerini korumak, gen kaynaklarına sahip çıkabilmek, Türk çoban köpeği ve Tazılarına ulusal ve uluslararası kulvarlarda sahip çıkmak adına yapmış olduğumuz çalışmalar netice vermeye başlamıştır.2012 Yılında oluşturulmuş olan Irkların Ön tanımlaması son halini almıştır. Ön tanımlamaya son şeklini veren TYT Bilim komisyonudur. Derneğimiz Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonuna( AVKIF) katılma başvurusu yapmış ve Türk çoban köpeklerimiz, Türk tazılarımız, Türk palisi ırklarının kayıt, şecere verme, yarışma ve organizasyon yapma, hakem yetiştirme ve daha bir çok konuda tek yetkili derneği olarak kabul edilmiştir. Yerli köpek ırklarımızın ırk standartlarının belirlenmesi amacıyla AVKIF Tarafından  kurulan TYT bilim komisyonu, bu konudaki ,doğru köpeklerin belirlenmesi , ölçümlerin WAD ırk standartları saha çalışma ekibi tarafından yapılması uygun görülmüş, derneğimiz yetkilendirilmiştir.

Derneğimiz Yapılan uzun çalışmalar neticesinde Şu karara varmıştır; Türk Çoban Köpeği  terimi bır ırk ismi olmayıp Türkiye orijinli ,daha ziyade tarımsal alanlarda yetiştirilen koyun, keçi ve sığır sürülerinin korunmasında kullanılan Köpek ırklarımızın Üst kimliğidir. Anadolu çoban kopeği ise Ülkemizde var olan : Akbaş, Malaklı, Boz çoban( guregh-yörük), Kangal, Karadeniz çoban köpeği, gibi 5 ırk haricinde tipler  veya bunların kendi içindeki eşleşmelerinden çıkan köpeklerin genel adıdır. Türk Tazısı uluslararası arenada aynı zamanda Saluki ismi ile anılmaktadır. Türk Palisi henüz ıslah çalışmasında olan, ancak varlığı kabul edilmiş bir köpek ırkımızdır.

WAD YÖNETİM KURULU

İletişim: info@wadturkey.com